Kpss 2014/01 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 07.07.2014

KPSS 2014/01 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru (7 Temmuz 2014)

KPSS 2014/01 Yerleştirme Sonuçlarına göre Bakanlığımıza atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 21 Temmuz 2014, Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (C-Blok 423 ve 433 no’lu odalar) şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

1- KPSS Sonuç Belgesi (Bakanlığımıza atandığına dair belge),

2- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi,

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

4- Fotoğraf 12 adet; evli olunması halinde eş için 5 adet fotoğraf,

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi,

6- Ortaokul veya lisede yabancı dil hazırlık eğitimi görülmüş ise buna dair belge, yüksek lisans/doktora eğitimi alınmış ise diploma aslı ve fotokopisi,

7- Bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersinin üniversitede alındığına dair belgenin aslı ve fotokopisi,

8- Şoför olarak atanacaklar için en az 5 yıllık E sınıfı ehliyetin aslı ve fotokopisi,

9- Bilgisayar ortamında 5 nüsha halinde doldurulacak ekte yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (fotoğrafları yapıştırılmış) (Nüfus cüzdanı süreti onay kısmı Bakanlığımız tarafından onaylanacaktır.),

10- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydının aslı ve 4 adet fotokopisi (Sabıka kaydının e-devlet üzerinden alınması da mümkündür.),

11- Kamu veya özel sektörde SGK hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi,

12- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu.

Evli olan adayların, eşleri için de (3), (4), (9) ve (10) nolu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Related Documents

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU.doc

Monday - Friday

09:00 - 18:00

Consular Section Reception Hours: 9.30 am-1 pm
1/1/2018 New Year's Day
1/15/2018 Martin Luther King, Jr. Day
2/19/2018 President's Day
5/28/2018 Memorial Day
7/4/2018 Independence Day
8/21/2018 Religious Holiday
9/3/2018 Labor Day
10/8/2018 Columbus Day
10/29/2018 Turkish Independence Day
11/12/2018 Veterans Day
11/22/2018 Thanksgiving Day
12/25/2018 Christmas Day
1/1/2019 New Year's Day
1/21/2019 Martin Luther King Jr. Day
2/18/2019 Presidents' Day